Inventering av avstängingsventiler

Sven, Jan och Jerry kollar av mot ledningskartan. Sven, Jan och Jerry kollar av mot ledningskartan.

Just nu så pågår en inventering av avstängingsventiler. Gruppen som består av Sven,Jan, och Jerry har införskaffat en ledningskarta, ritat in alla ventiler, damsugit upp skräp och grus ur ett antal ventiler. Allt för att styrelsen ska få en klar bild av hur många av ventilnera som är i bra skick.