Ombyggnad av garage

2019 Augusti
Alla garagetak och hängrännor är nu utbytta!
Finjustering av hängrännorna pågår.