fiber

Här har vi i fibergruppen samlat all information vi fått från de två bolag som vi valt att presentera för er medlemmar i samfälligheten.

Vill du läsa mer om de bolag vi varit i kontakt med i förstudien kan du gå in på: http://www.trugen.net/fiber/ (adressen måste kopieras och klistras in i ny flik)

UPPDATERING 2021-09-21
Om samfällighetens medlemmar röstar för fiber och vi väljer ip only som fiberinstallatör så erbjuder de även numera möjlighet att delbetala via en extern kreditgivare som heter Ecster. En förutsättning för delbetalning är ett kreditgodkännande hos kreditgivaren. Om det känns intressant får vi be er att kontakta ip-only direkt för mer detaljer.