fiber

Här har vi i fibergruppen samlat all information vi fått från de två bolag som vi valt att presentera för er medlemmar i samfälligheten.

Vill du läsa mer om de bolag vi varit i kontakt med i förstudien kan du gå in på: http://www.trugen.net/fiber/ (adressen måste kopieras och klistras in i ny flik)