Årsstämman 2017 beslutade att införa parkeringstillstånd på Villavägen fr.o.m. dagen för årsmötet som ägde rum i mars månad 2018.
Vägskyltarna i området påvisar var parkering är tillåten och att parkering endast är tillåten i 72 timmar. Behövs parkering under en längre tid, exempelvis vid semester, ska detta meddelas styrelsen.

Med införande av parkeringstillstånd menas att varje boende på Villavägen får tre stycken boendetillstånd samt fem stycken besökstillstånd. Vid behov finns även tillstånd specifika för hemtjänsten. Har du behov av fler parkeringstillstånd, vänligen kontakta styrelsen.

Tillstånden ska ligga synliga i framrutan på bilarna.
Det är varje boendes eget ansvar att parkeringstillstånden används.

Vi har nu ett Parkeringsbolag som hjälper oss efter beslut på Årstämman.
Som heter P-Service ( www.pservice.se )  0771-77 11 00 som man når dygnet runt.
Parkeringsbolaget ska bara kontrollera fordon som ej står parkerade i P-rutorna.
Och om du håller på och lastar in och ur så ska du inte få kontrollavgift. Dom ska vänta i 10 minuter om ingen aktivitet pågår vid fordonet innan dom utfärdar kontrollavgift.

Om man tillfälligt behöver parkera vid tex sin grind eller ej i P-ruta om man tex tar hem en hantverkare så kan man man maila till info@villavagen.se  och meddela vilket regnummer  fordonet har  och hur länge det beräknas pågå så kan man få ett tillfälligt digitalt P-tillstånd.

Styrelsen vill även passa på att påminna om att hela Villavägens område är ett gångfartsområde, vilket innebär du inte får år köra fordonet med högre hastighet än gångfart, ca 7 km/h. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Samt att du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Vid frågor angående parkeringsreglerna, vänligen kontakta ordförande Björn Landin tel. 070-5839330 mail. Bjorta99@gmail.com

Med vänliga häsningar

Styrelsen

Björn, Stefan, Barbro, Tatiana och David