Årsstämman 2017 beslutade att införa parkeringstillstånd på Villavägen fr.o.m. dagen för årsmötet som ägde rum i mars månad 2018.
Vägskyltarna i området påvisar var parkering är tillåten och att parkering endast är tillåten i 72 timmar. Behövs parkering under en längre tid, exempelvis vid semester, ska detta meddelas styrelsen.

Med införande av parkeringstillstånd menas att varje boende på Villavägen får tre stycken boendetillstånd samt fem stycken besökstillstånd. Vid behov finns även tillstånd specifika för hemtjänsten. Har du behov av fler parkeringstillstånd, vänligen kontakta styrelsen.

Tillstånden ska ligga synliga i framrutan på bilarna.
Det är varje boendes eget ansvar att parkeringstillstånden används.

Styrelsen vill även passa på att påminna om att hela Villavägens område är ett gångfartsområde, vilket innebär du inte får år köra fordonet med högre hastighet än gångfart, ca 7 km/h. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Samt att du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Vid frågor angående parkeringsreglerna, vänligen kontakta ordförande Björn Landin tel. 070-5839330 mail. Bjorta99@gmail.com

Ha en fortsatt fin vår!
Styrelsen
Björn, Anna, Madeleine, Katarina, Stefan och Anders